Trasy

Kategoria: Szlak znakowany
Stodoły - Pilchowice
 
autor: Admin
Atrakcje
Trasy

wykresy

SKĄD:
Stodoły
DOKĄD:
Pilchowice

Rowerowy, Żółty szlak turystyczny prowadzący z miejscowości Stodoły do Pilchowic. Wiedzie w całości przez Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe. Szlak rozpoczyna się w miejscowości Stodoły, przy zaporze, na północy Jeziora Rybnickiego. Warto tu zwrócić uwagę na pocysterski dwór z 1736 roku. Trasa biegnie następnie malowniczymi lasami parku krajobrazowego, przebiegając przez miejscowości Buglowiec, Ochojec oraz koło bunkrów niemieckiej Pozycji Górnośląskiej z czasów II wojny światowej. Wycieczka kończy się w miejscowości Pilchowice, w której warto zobaczyć: kościół św. Jana Chrzciciela z 1668 roku, szpital bonifratrów oraz grób poety Konstantego Damrota.


Główny sposób pokonania trasy
Poziom trudności Czas podrózy [min]
rowerowy łatwy 40,00 [min]
Inne możliwe sposoby pokonania trasy
Poziom trudności Szacowany czas podróży [min]
pieszy łatwy 190,00 [min]
Szczegółowe parametry trasy
nazwa
wartość
Całkowity dystans [km]
12,23
Całkowity dystans podjazdów [km]
2,45
Całkowity dystans zjazdów [km]
2,33
Całkowity dystans po płaskim terenie [km]
7,46
Suma podjazdów [m]
181,00
Suma zjazdów [m]
167,00
Minimalna wysokość [m n.p.m.]
209,00
Średnia wysokość [m n.p.m.]
241,92
Maksymalna wysokość [m n.p.m.]
269,00
Miasta na szlaku:
Stodoły; Ochojec; Pilchowice
Długość szlaku: 12,2
Długość szlaku w woj. śląskim: 12,2
Powiaty: gliwicki
Województwa: śląskie
Udogodnienia: tablice informacyjne

Zobacz również

Rybnik
Stodoły to najmniejsza dzielnica Rybnika, znajdująca się w północno-zachodniej części miasta, nad Zalewem Rybnickim. Jej nazwa pochodzić może po prostu od stodół, charakterystycznych dla niegdysiejszej wiejskiej osady, albo też od „stu dołów”, oznaczających dużą ilość wyrobisk związanych z eksploatacją rudy żelaza. Najważniejszym zabytkiem jest tu pocysterski dwór, wzniesiony w stylu barokowym w 1736 r.
Zwonowice
W miejscowości Zwonowice, położonej wśród lasów Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, można podziwiać na Winnej Górze interesujący pałacyk myśliwski z połowy XIX stulecia. Budowlę postawiono za rządów księcia raciborskiego Wiktora I, którego siedzibą były nieodległe Rudy. Wcześniej w tym miejscu znajdował się budynek folwarczny, należący do rudzkiego klasztoru cystersów.
Rudy
W połowie dawnej linii kolei wąskotorowej, pomiędzy Gliwicami a Raciborzem, leży stacja Rudy. Zlokalizowany tu skansen kolejowy wraz z pozostałym, kilkukilometrowym odcinkiem torów (po którym kursują składy turystyczne) stanowi atrakcję na Szlaku Zabytków Techniki. Kolej wąskotorowa w Rudach pojawiła się z końcem XIX w. Wówczas to firma „Kramer i spółka” w marcu 1899 r. oddała do użytku linię kolejową na 23-kilometrowej trasie z Gliwic, przez Nieborowice, do Rud i Raciborza Płoni, a trzy miesiące później uruchomiła na niej przewozy pasażerskie.
Rudy
Położone wśród lasów Rudy słyną przede wszystkim z zabytkowego opactwa cystersów, z bazyliką Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Na wschód zaś od tego, parafialnego kościoła, znajduje się warty zobaczenia cmentarz, który funkcjonuje w tym miejscu od końca XVII wieku. Na nekropolii stoi neoromański kościół cmentarny pod wezwaniem św. Marii Magdaleny; w jego sąsiedztwie odnajdziemy m.in. nagrobek pozostającego wciąż w pamięci mieszkańców lekarza–społecznika Juliusza Rogera.
zobacz więcej