Metropolia Silesia - Kontakt

Data dodania: 26 listopada 2013
Kontakt

Górnośląski Związek Metropolitalny
ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice
pok. 213 (II p.)
telefon: (32) 253-04-25, faks: (32) 253-04-35
e-mail: biuro@gzm.org.pl

Administrator regionalny:

Rafał Kupczak

e-mail: rafal@silesia.travel