Szczegóły atrakcji turystycznej

Kategoria: Przyroda
Użytek ekologiczny Brzoza między Pawełkami a Lubockiem

Staw Brzoza stanowi obiekt cenny zarówno pod względem przyrodniczym, jak i historycznym. Zarastający obecnie zbiornik wodny, wraz z sąsiadującymi z nim podmokłymi łąkami jest objęty ochroną jako użytek ekologiczny o powierzchni 40 ha. Staw jest pochodzenia sztucznego. Powstał w latach 1923-25, jako jeden z kilku stawów hodowlanych założonych z inicjatywy hrabiego Ludwika von Ballestrema. Nad jego brzegiem zbudowano zresztą kilka lat później także zameczek myśliwski (nieistniejący) oraz drewniany kościółek (przeniesiony do wsi Pawełki). Obecnie miejsce kościółka upamiętnia kapliczka. Interesująca jest flora stawu Brzoza. Występują tu chronione gatunki, takie jak grzybień biały, okrężnica bagienna, grążel żółty, salwinia pływająca. Do zwierząt żyjących w tej okolicy należą m.in. rzekotka drzewna, ropucha paskówka, kormoran czarny, brodziec krwawodzioby, zimorodek i wydra. Inny z interesujących obiektów przyrodniczych w okolicy to stanowisko ok. 100-letniego różanecznika katawbijskiego, krzewu pochodzącego z Ameryki Północnej. Stanowisko to objęte jest ochroną jako pomnik przyrody i zajmuje obszar 46 arów. Podobnie jak staw Brzoza, także i ten drugi obiekt nie jest pochodzenia naturalnego. Tutejsze różaneczniki stanowią pozostałość założonej na początku XX w. szkółki roślin egzotycznych, powstałej (znów podobnie jak staw Brzoza) z inicjatywy rodu Ballestremów. Szkółka działała na potrzeby ogrodu przypałacowego w Kochcicach. Różaneczniki, które w Polsce spotyka się często w parkach, tutaj rosną w stanie dzikim. Warto wybrać się w to miejsce w porze kwitnienia różaneczników, czyli w maju i czerwcu. W celu podziwiania różnobarwnych, lilioworóżowych, purpurowych lub fioletowych kwiatów, zbudowano platformę widokową.

Lokalizacja
Pawełki
Kochanowice
Region Lubliniecko-Kłobucki
w lesie
Dostępność
: cały rok
Informacje ogólne
: zbiornik wodny
Ceny i udogodnienia
: wstęp wolny
Organizator
Polska
Atrakcje
Trasy
Galerie

Pliki dźwiękowe

0807
/Media/Default\.MainStorage/Poi/v5dfdbzu.o3t\0807.mp3

W pobliżu

Pawełki
W niewielkiej miejscowości Pawełki, położonej wśród lasów nad Górną Liswartą, odnaleźć można ładny, drewniany, zbudowany w konstrukcji na zrąb, kościółek pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej. Służy on mieszkańcom wioski dopiero od 1956 roku; wcześniej był kaplicą poświęconą św. Hubertowi, którą na nieodległym uroczysku Brzoza postawił w okresie międzywojennym hrabia Ludwik Karol von Ballestrem, właściciel majątku w Kochcicach.
Kochanowice
Kochanowice, będące siedzibą gminy, leżą w powiecie lublinieckim, na obszarze tzw. Śląska Białego. Przez wieś przebiega droga z Częstochowy do Lublińca. Znajduje się tutaj pałac zbudowany z początkiem XIX w. Obiekt ten, należący pierwotnie do rodziny von Aulock, w latach międzywojennych - po parcelacji tutejszego majątku przez Okręgowy Urząd Ziemski - stał się siedzibą miejscowej szkoły. Funkcję tę pełni do dzisiaj.
Ciasna
Ciasna to miejscowość na skraju województwa śląskiego, która w czasach międzywojennych była niemiecką wsią na granicy niemiecko-polskiej. Tutejszy pałac wzniesiony został na początku XX w. z inicjatywy rodu Kitzingów. Niestety, wskutek pożaru w 1943 r. oraz nie do końca przemyślanych remontów, rezydencja utraciła swe cechy stylowe. Obiektu nie zwiedza się. Obecnie mieści się tutaj Dom Dziecka.
Sadów
Sadów, zwany też w gwarze śląskiej Sodowje, a po niemiecku Sodow, leży w gminie Koszęcin w powiecie lublinieckim. Tutejszy murowany kościół św. Józefa pochodzący z początku XIV w. jest jednym z najstarszych na Śląsku. Obok niego znajduje się drewniana dzwonnica, wzniesiona później, bo w XVII w. Ten właśnie obiekt sprawił, iż miejscowość znalazła się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego.
Lubliniec
Drewniany kościół pod wezwaniem św. Anny w Lublińcu wzniesiono w 1653 roku, na ówczesnym przedmieściu. Jego fundatorem był właściciel dóbr lublinieckich, Andrzej Cellary. W ubiegłym wieku świątynia bardzo podupadła, co groziło jej zniszczeniem. Dlatego w latach 1996-2004 została rozebrana i zrekonstruowana. Budowla została zbudowana na zrąb, jest jednonawowa, z dachem pokrytym gontem. Wnętrze ma barokowe.
Lubliniec
Lubliniec był ulubionym miastem urodzonej we Wrocławiu świętej Edyty Stein – siostry karmelitanki Teresy Benedykty od Krzyża, pochodzącej z rodziny żydowskiej i znanej m.in. jako filozof. Było to rodzinne miasto jej matki, a Edyta przyjeżdżała tu odwiedzać dziadków i krewnych. Pamięć o świętej kultywowana jest w mieście, gdzie znajduje się parafia pod jej wezwaniem, a także muzeum, otwarte w 2009 r. Św. Edyta Stein jest także patronką Lublińca.
zobacz więcej

Szlak Kulinarny Śląskie Smaki

Częstochowa
Dwupoziomowy lokal kusi własnym produkowanym na miejscu piwem oraz wyjątkową kuchnią z kultowymi już daniami regionalnym... więcej>>
Częstochowa
Restauracja znajduje się w samym centrum miasta, w zabytkowych piwnicach Ratusza Częstochowskiego.
Zabrze
Szyb Maciej to zespół obiektów dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Concordia" położony w dzielnicy Zabrza – Maciejowie. Ara... więcej>>

Noclegi

Powstaliśmy 10 lat temu, aby spełnić nasze marzenia. Te związane z muzyką, końmi, jurą krakowsko – częstochowską i restauracją… Trochę też marzenia o tym, aby mieć coś swojego i pracować dla tego dzieła. Jeśli udało nam się przy okazji sprawić komuś przyjemność, to niezmiernie nam miło. Organizujemy koncerty, recitale, wernisaże, spotkania integracyjne. Latem prowadzimy obozy konne dla dzieci i młodzieży urozmaicone zajęciami językowymi, żeglarskimi, plastycznymi, aktorskimi. Staramy się promować i propagować kulturę, rekreację, sport, turystykę – szczególnie turystykę jeździecką. Co nas napędza ? Widok koni galopujących pod Sokolimi Górami. Zapraszamy ! Zobaczcie je z nami.
zobacz więcej

Gastronomia

Powstaliśmy 10 lat temu, aby spełnić nasze marzenia. Te związane z muzyką, końmi, jurą krakowsko – częstochowską i restauracją… Trochę też marzenia o tym, aby mieć coś swojego i pracować dla tego dzieła. Jeśli udało nam się przy okazji sprawić komuś przyjemność, to niezmiernie nam miło. Organizujemy koncerty, recitale, wernisaże, spotkania integracyjne. Latem prowadzimy obozy konne dla dzieci i młodzieży urozmaicone zajęciami językowymi, żeglarskimi, plastycznymi, aktorskimi. Staramy się promować i propagować kulturę, rekreację, sport, turystykę – szczególnie turystykę jeździecką. Co nas napędza ? Widok koni galopujących pod Sokolimi Górami. Zapraszamy ! Zobaczcie je z nami.
Pstrągarnia w Złotym Potoku jest najstarszym tego typu gospodarstwem hodowlanym na terenie Europy kontynentalnej. Stawy na rzeczce Wiercicy (Jura Krakowsko-Częstochowska) zbudował hrabia Edward Raczyński, właściciel złotopotockiego majątku ziemskiego. Urządzenie stawów zlecił najlepszemu ówczesnemu specjaliście - inżynierowi Michałowi Girdwoyniowi. Pierwsze stawy zarybiono w 1881 roku pstrągami sprowadzonymi z Kalifornii w Stanach Zjednoczonych.
zobacz więcej