SZCZEGÓŁY ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ

Kategoria: Dziedzictwo kulturowe
Kościół Wniebowzięcia w Staromieściu

Początki tutejszej parafii wiążą się z powstałą (prawdopodobnie już w XI w.) osadą, która była pierwotną lokalizacją Lelowa. Pierwsza wzmianka o tutejszym kościele pochodzi z 1267 r., kiedy to jego konsekracji dokonał biskup Paweł z Przemankowa. Historia miejscowości (w czasach przed konsekracją świątyni) wiąże się z grodem wzniesionym przez Konrada Mazowieckiego, zburzonym przez Bolesława Wstydliwego, a wreszcie odbudowanym przez Kazimierza Kujawskiego (zdarzenia te miały miejsce w latach 1246-61). W latach 1341–43 na rozkaz króla Kazimierza Wielkiego przeniesiono Lelów na nowe miejsce, w którym znajduje się do dziś. Stąd też na określenie pierwotnej osady zaczęto używać nazw Stary Lelów, Stare Miasto oraz Staromieście. W tym samym wieku XIV w., w Staromieściu na miejscu stojącego tu wcześniej spalonego, drewnianego kościoła (kolejnych tego rodzaju budowli mogło być zresztą kilka) wzniesiono murowany. Posiadał on pierwotnie niewielkie rozmiary. Kilka wieków później, w 1794 r. świątynia ta ucierpiała na skutek kolejnego pożaru miejscowości, po czym została odbudowana. W 1877 r. rozbudowano ją, zaś w roku 1898 r. stała się siedzibą odrębnej parafii. Kościół w Staromieściu rozbudowywano także w latach 1960–1970, zaś w 2006 r. poddano renowacji prezbiterium oraz wykonano nowe pokrycie dachu. Do dziś w murach kilkakrotnie przebudowywanego kościoła zachowały się gotyckie skarpy. We wnętrzu znajduje się m.in. XV-wieczna, gotycka, kamienna rzeźba Madonny z Dzieciątkiem, a także obraz Matki Bożej Bolesnej z XVII w.

Lokalizacja
20
Staromieście
Lelów
Jura Krakowsko-Częstochowska
na wsi
Informacje ogólne
: zabytki architektury
Ceny i udogodnienia
: wstęp wolny
Dostępność
: cały rok
Atrakcje
Trasy
Galerie

Pliki dźwiękowe

1109
/Media/Default\.MainStorage/Poi/jhhlepr4.kl5\1109.mp3

W pobliżu

Lelów
Przed 250 laty święty mąż Dawid Biderman miał prorokować i czynić cuda - w Polsce i poza jej granicami. Słynął również z mądrości w całym żydowskim świecie. Założył dynastię, która do dnia dzisiejszego wiele znaczy dla Żydów - zarówno w Izraelu, jak i w Stanach Zjednoczonych. Jego grób znajduje się w Lelowie, niewielkiej miejscowości nieopodal Częstochowy. Corocznie pielgrzymują do niego pobożni wyznawcy chasydyzmu.
Lelów
Lelów, miejscowość gminna, położona w północno-wschodniej części województwa śląskiego, cieszył się prawami miejskimi od początku XIV do drugiej połowy XIX wieku. W dzisiejszym miejscu miasto ulokowano na polecenie króla Kazimierza Wielkiego. Do dnia dzisiejszego zachował się czytelny średniowieczny układ urbanistyczny, z niemal kwadratowym rynkiem, wychodzącymi z jego narożników ulicami oraz śladami murów obronnych i wież bramnych.
Lelów
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Lelowskiej związane jest z parafialnym kościołem pw. św. Marcina. Pierwotna świątynia wzniesiona została tu w XIV w. Odbudowana po pożarze w 1638 r., ponownie spłonęła w 1939 - podpalona przez wkraczających do Polski żołnierzy niemieckich. Obraz Matki Bożej, czczonej w tutejszym sanktuarium, stanowiący replikę pierwotnego, XVII-wiecznego, wykonał Czesław Ćwinarowicz w 1948 r. dla odbudowanego wówczas kościoła.
Lelów
Białka Lelowska jest krótkim lewym dopływem Pilicy, którego źródła znajdują się we wsi Irządze, a ujście w Koniecpolu. Rzeka płynie głównie wśród pól i łąk, rzadziej pokonując tereny leśne. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Białka Lelowska w ramach sieci Natura 2000 obejmuje ponad 7 ha powierzchni pomiędzy Białką Wielką a Wąsoszem. Na tym odcinku rzeka zachowała piaszczyste dno i czyste wody, w których żyje pstrąg potokowy. Spotkamy tu także m.in. bobry i wydry.
zobacz więcej

Szlak Kulinarny Śląskie Smaki

Kroczyce
Zajazd położony w malowniczej scenerii Jury Krakowsko-Częstochowskiej oferuje dania kuchni staropolskiej, jurajskiej i m... więcej>>
Zawiercie
Obiekt położony jest w sercu Jury na obrzeżach miasta Zawiercie otoczonymi terenami leśnymi, blisko głównych dróg krajow... więcej>>
Częstochowa
Dwupoziomowy lokal kusi własnym produkowanym na miejscu piwem oraz wyjątkową kuchnią z kultowymi już daniami regionalnym... więcej>>
Częstochowa
Restauracja znajduje się w samym centrum miasta, w zabytkowych piwnicach Ratusza Częstochowskiego.