List of events

Rudy, 23 September 2017

Czas wykopków dobiega końca, a zgodnie z wiekową tradycją należy go uczcić spożyciem ponadnormatywnej ilości ziemniaków (kartofli, gruli, pyr). Rudy zapraszają więc na Święto Pieczonego Ziemniaka.

more >>
Cieszyn, 27 September 2017
Author: Cieszyn

XXVI FESTIWAL MUZYKI WOKALNEJ „VIVA IL CANTO” CIESZYN 2017.

more >>
Cieszyn, 29 September 2017
Author: Cieszyn

Zainicjowany w 2014 r. cykl spotkań zatytułowanych „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”, który początkowo towarzyszyć miał tylko otwartej wówczas wystawie „Najstarsze, największe, najcenniejsze…”, , w następnych latach, z uwagi na uformowanie się stałego kręgu bibliofilów i miło...

more >>