DETAILS OF THE TOURIST ATTRACTION

Category: Accommodation
Scout Aquatic Centre in Poraj

The main objective of the center is to train candidates for the sailors in the summer and winter bojerowców. Powerful social and domestic, professional staff of instructors make the hospitality center has already left many well-trained sailors.
The database allows social-household in the summer to serve 240 people. Not all the guests can live in a brick pavilion resort. It provides space for 30 people, but even 60 people can stay in 10 cottages camping. In addition, there is a campsite where you can deploy 50 tents.

The hire of vessels should be satisfied both young apprentice the art of sailing (boats a Cadet, Optimist) and sailors from the higher aspirations (boats Omega, DZ, cabin "Otter"). This place is also a paradise for avid anglers, who borrowed from the resort boats can sail on the reservoir in search of suitable places to fish.
HOW Poraj operates in the area:

* Multi-stage sailing training,
* Staff training sailing,
* Organization of training during the summer sailing camps, including camps for jungów (children under 14),
* The adoption of guided groups (school, scouts, etc.) with directions to the Czestochowa and Krakow-Czestochowa Jura.

The center offers:
* Building a permanent, year-round, heated with thirty beds, kitchenette fully collateralised, fireplace hall, workshops szkutniczymi,
* Cottages, camping sites and użytkowanymi from May to September, with thirty-two beds in six-,
* Namiotowo field-camp with the possibility of accommodation in tents ninety people (fully equipped six-tents).

The resort has:
* Fleet sailing in full safety training to the degree of yacht sailor, Skipper and degrees of instructor (yachts: DZ, SZ, Polaris, Omega)
* For the fleet sailing camps jungów (optimist, Cadety, Canadian spinning tops)
* Educational and training base to complete a library sailing, audiovisual aids, computer training facilities.

 

Location
street Wojska Polskiego 69
42-360 Poraj
Poraj
Kraków-Częstochowa Jura, Silesia
in the forest, by the water
General Information
: holiday centres, campsites, other accommodation facilities
: none
Contact data
: +48 34 314 54 72
: info@howporaj.org.pl
: www.howporaj.org.pl
Accommodation
: 30 w ośrodku, 60 w campingach
: boat rental, yacht charters & sailboat rentals
: playground, lido, beach, barbecue place, bonfire place, fishing place
Conference room
: Yes
Availability
: whole year
Attractions
Routes
Galleries

Nearby

Jastrząb
Stowarzyszenie Marina Poraj powstało w 2014 r. Jego celem jest popularyzowanie żeglarstwa w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży z terenu Gminy Poraj, a także rozwój turystyki w regionie. Ma także tworzyć możliwości uprawiania sportów wodnych, motorowodnych, turystyki żeglarskiej i rekreacji oraz prowadzić działalność wychowawczą w duchu przestrzegania etyki żeglarskiej. W organizowaniu regat Stowarzyszeniu Marina pomaga Tawerna Spinaker. Na terenie ośrodka odbywa się szereg imprez kulturalnych i sportowych, którym towarzyszą biesiady z balladami i pieśniami żeglarskimi w wykonaniu Jarka „Krakena” Jury.
Poraj
The Poraj Lake is a water reservoir in the commune of Poraj, not far from Częstochowa. It was created by damming the Warta river in the 70s of the twentieth century. It is a picturesque water body that has already blended in with the surrounding landscape. That is why, there are numerous cottages built around it. The lake also attracts anglers. However, bathing and swimming have been recently banned due to the water pollution.
Zalew Porajski to zbiornik wodny znajdujący się w podczęstochowskiej gminie Poraj, powstały przez spiętrzenie wód rzeki Warty. Jezioro utworzone w latach 70-tych XX w. jest malowniczym akwenem, który zdążył się wpisać w tutejszy krajobraz oraz sprawił, że wokół powstały liczne zabudowania letniskowe. Zalew przyciąga także wędkarzy. Natomiast stan czystości wody nie pozwalał, niestety, ostatnio na zażywanie kąpieli.
Jastrząb
Kapliczka zbudowana prawdopodobnie w połowie XIX w. przy ówczesnej drodze z Jastrzębia do Poraja, obok drewnianego mostu na Warcie. Miejsce to było często zalewane przez powodzie, więc kapliczka miała strzec ludzi i ich bezpieczną przeprawę przez rzekę. Na początku XX w. wybudowano nową drogę do Poraja, ok. 0,5 km w górę rzeki i zbudowano nowy bezpieczny most. Wtedy też przeniesiono kapliczkę w miejsce, w którym znajduje się obecnie, rozbudowano i umieszczono w niej zabytkową figurę Chrystusa Upadającego pod Krzyżem, przeniesioną ze starej kapliczki. W 2007 r. rzeźbę poddano zabiegom konserwatorskim.
Jastrząb
In the South of Hawk belonging to the municipality of Poraj we can meet extremely captivating Heaps-mining fields that make up an unusual climate and colourful expression of this village. They are a great place to rest, relax, stroll to nearby residents and a great place to have fun for the younger.
Poraj
Kompleks rekreacyjno – sportowo – kulturalny znajduje się w Poraju, w centrum gminy. Stworzenie kompleksu pozwoliło atrakcyjnie zagospodarować tereny, dotrzeć z ofertą sportowo – kulturalną do szerszego grona odbiorców, a także zapewniło odpowiednie warunki dla rozwijania pasji sportowych wśród dzieci, młodzieży ale również dla starszych mieszkańców.
See more

Silesian Tastes Culinary Trail

Częstochowa
Two-storey restaurant tempts with its own beer and exceptional cuisine with well-known regional dishes such as buttermil... More>>
Częstochowa
The restaurant is located in a city centre, in historic cellars of City Hall.
Zawiercie
Hotel Villa Verde Restaurant is located in the heart of Cracow-Czestochowa Upland, near Zawiercie. It is surrounded by f... More>>
Kroczyce
The restaurant is located in a picturesque area of Krakow-Czestochowa Upland and offers traditional Polish, Jurassic an... More>>

Accommodation

See more

Gastronomy

Jastrząb
Położona w miejscowości Jastrząb koło Poraja na terenie MARINY PORAJ stanowi nieodzowny element żeglarskiego środowiska. Tawerna znajduje się nad samym brzegiem Zalewu Porajskiego. Czynna jest od maja do października. „Tawerna Spinaker” słynie z cotygodniowych koncertów szant i piosenki żeglarskiej oraz wspaniałej atmosfery. Warto zajrzeć tutaj chociażby w celu poznania tradycji żeglarskiej kultywowanej i pielęgnowanej przez kapitana i bosmana tawerny.
See more