DETAILS OF THE TOURIST ATTRACTION

Category: Tourist Information
Centrum Informacji Turystycznej - Radiostacja Gliwice

Centrum Informacji Turystycznej (CIT) mieści się w Radiostacji Gliwice (budynek nadajnika), który jest oddziałem Muzeum w Gliwicach. Dla turystów i mieszkańców miasta do­stęp­ne są in­for­ma­cje o atrakcjach turystycznych, szla­kach tu­ry­stycz­nych w postaci bezpłatnych ulotek, broszur i informatorów. Na szczególną uwagę zasługuje Szlak Zabytków Techniki, w skład którego poza samą Radiostacja Gliwice wchodzą jeszcze dwa obiekty zlokalizowane w Gliwicach: Oddział Odlewnictwa Artystycznego i Muzeum Techniki Sanitarnej. W punkcie można również uzyskać prak­tycz­ne in­for­ma­cje o o­biek­tach noc­le­gowych, ga­stro­nomicz­nych, czy połączeniach ko­mu­ni­ka­cyjnych.

CIT prowadzi także sprzedaż przewodników, map, widokówek oraz gadżetów dot. Gliwic i regionu. Dla turystów dostępne jest stanowisko kom­pu­te­rowe z bez­płat­nym do­stę­pem do in­ter­netu. Z in­for­ma­cji, ja­ki­mi służy Cen­trum można ko­rzy­stać na miej­scu lub te­lefo­nicz­nie, a także za po­śred­nic­twem pocz­ty in­ter­neto­wej.

Ilość gwiazdek: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Location
street Tarnogórska 129
44-100 Gliwice
Gliwice
Silesia
in the city/town
Contact data
: 32 300 04 04
: muzeumgliwice@slaskie.travel
Availability
: whole year
  • poniedziałek: NIECZYNNE
  • wtorek - piatek: 10.00 - 16.00
  • sobota - niedziela: 11.00 - 16.00 (od maja do września do godz. 17.00)
Usługi i udogodnienia
: free maps and publications, access to the Internet, service in foreign languages, sale of souvenirs, sale of publications
Attractions
Routes
Galleries

City audio tours

Zapraszamy na audiowycieczkę po Gliwicach!
Zapraszamy na przygotowaną specjalnie dla dzieci audiowycieczkę po Gliwicach!
Zapraszamy na audiowycieczkę po Gliwicach!
Wir laden Sie herzlich zu einer Audiotour durch Gliwice ein!

Nearby

Gliwice
"The wooden transmitting tower of the radio station in Gliwice is a marvel of engineering and prewar thought and the testimony of its builders’ courage. With a height of 111 m, it now occupies the first place on the list of the world's tallest structures, built entirely of wood. It was built in 1935 within the premises of the newly created broadcasting station at Tarnogórska Street. On August 31, 1939, the building was the scene of a provocation carried out by officers of the Nazi SS, known in historiography as the “Gleiwitz incident”."
Gliwice
Dom Pamięci Żydów Górnośląskich to nowo utworzony oddział Muzeum w Gliwicach, powstały w dawnym domu przedpogrzebowym, mieszczącym się na terenie cmentarza żydowskiego. Budynek znajduje się w gliwickiej dzielnicy Zatorze przy ul. Poniatowskiego, obok Cmentarza Lipowego.
Gliwice
The history of the Gliwice Jews dates back to the seventeenth century, but in greater numbers, they began to settle here a hundred year later. The first synagogue was founded in 1812, and in 1861, another one was opened. The new Jewish cemetery, located at Poniatowski street, was founded in 1902 - 1903, because due to the tremendous growth of the Jewish population the old cemetery at Na Piasku Street became too small. Originally, the new cemetery area was 2.5 hectares.
Gliwice
The old church of Saint Bartholomew in Gliwice Szobiszowice is one of the most mysterious shrines in Silesia. It is rumored that the church was built by the Templars. It is true, however, that the building was erected as early as in the fifteenth century, which makes it the oldest religious building in Gliwice. The church is austere with a stone and brick tower, crowned with crenellations.
Gliwice
The Church of Christ the King in Gliwice is one of the most interesting interwar, sacral buildings in Silesia. The church was built in the district of Zatorze in 1934-35. It is made of brick. It was designed by the architect Karl Mayr, who gave an expressionist-modernist shape to it. Inside the church there are very interesting, original, pre-war stained glass windows and a fresco depicting Christ the King (by Karl Platzek).
Gliwice
The first mention of the Jewish settlers in Gliwice comes from the seventeenth century. In the eighteenth century, there were several Jewish families in the city. In 1812, they built their first synagogue. Three years later, they founded the oldest cemetery at the current Na Piasku Street. About 500 gravestones, mostly made of sandstone, have survived. The most magnificent is the neo-Classicist mausoleum of the Meyer family. Many members of the known Troplowitz family were on the cemetery.
See more

Silesian Tastes Culinary Trail

Zabrze
Coal mine shaft Maciej is a complex of buildings of the former coal mine "Concordia", which is situated in the district... More>>
Ornontowice
It is a family confectionery that was founded in early 1990s.
Katowice
Restaurant "Kuchnia Otwarta" specializes in a traditional Polish cuisine, and all the dishes served are based exclusivel... More>>