Aktuelles

Erscheinungsdatum: 24 Oktober 2012
Autor: rafal
Konferencja poświęcona realizacji projektu pt. E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej odbyła się na Zamku

24 października 2012 r. w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu odbyła się konferencja poświęcona realizacji projektu pt. E-przedsiębiorczość na Ziemi Raciborskiej i prezentacja portalu www.przedsiebiorczyzamek.pl. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.
Projekt polega na wdrożeniu e-usług świadczonych on-line, skierowanych głównie do przedsiębiorców. Na potrzeby projektu został wykonany serwis www wraz z 8 modułami umożliwiającymi świadczenie e-usług oraz usprawniającymi możliwość kontaktu zarówno w relacjach przedsiębiorca – Agencja, przedsiębiorca – przedsiębiorca (wideokonferencje), jak i wewnątrz Agencji. Ponadto w ramach projektu zakupiono niezbędne środki trwałe oraz oprogramowanie. Przeszkolono pracowników z obsługi wykonanego w ramach projektu serwisu oraz wykonano działania promocyjne. Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w powiecie raciborskim.

Wetter

Max:
Min:
Mehr>>

Suchen